Helsinki

Kumpulantie 3
FI-00520 Helsinki
puh. +358 26 347 530

Pori

Savipajakatu 10
FI-28610 Pori
puh. +358 26 347 500
fax. +358 26 347 510

Tampere

Åkerlundinkatu 11 B
FI-33100 Tampere
puh. +358 26 347 529

Helsingborg

Mogatan 4
SE-25464 Helsingborg
puh. +46 42 247 300

Sunne

Sundgatan 11B
SE-68633 Sunne
puh. +46 565 147 00

Göteborg

Göteborg
SE- Göteborg
puh. +46 790 66 15 17

Laskutus Marvaco Oy

Serial number 18851030, R 881
106 54 Stockholm
puh. +358 44 402 4503
fax. +358 26 347 510

Laskutus Marvaco AB

Serial number 18851048, R 881
106 54 Stockholm
puh. +46 565 147 00
FTA-member FTA-member

Marvaco InSight -seminaari Helsingissä

julkaisuajankohta: 14.09.2018

Pakkausalan brändinomistajille suunnattu Marvaco InSight -seminaari järjestettiin jo neljännen kerran Helsingissä 120 osanottajan läsnäollessa. Expanded personality of brand packaging -seminaariotsikon alla käsiteltiin digitalisaation ja personoinnin merkitystä brändipakkauksille. Tiiviiden tietoiskujen lisäksi aiheesta oli kutsuttu puhumaan kaksi asiantuntijaa maailmalta: Scott Ellison (CSW Graphics Inc., US) puhui suuren mittakaavan pakkauslanseeraamisesta EGP-painatuksena ja Irene Quah (HP-Indigo, NL) digitalisaation mahdollisuuksista pakkauksille.


NÄKÖKULMIA TOIMIVAAN PAKKAUSLANSEERAUKSEEN
Seminaarin ensimmäinen vieraileva puhuja Scott Ellison (CSW Graphics Inc., US) avasi onnistuneen pakkauslanseerauksen merkitystä Nestlé Waters -case-esimerkin kautta. Kansainvälisen mittakaavan toimintatavat, materiaalien ja tuotannon määrä sekä toteutuksen vauhti ja tehokkuus saivat yleisön haukkomaan henkeään. Ellison nosti esiin erityisesti ennen lanseerausta tehdyn työn merkityksen: painojen auditoinnin, laatuvaatimusten määrittämisen eri materiaaleille ja kuluttajatestaamisen. Keskeistä Nestlé Waters -lanseerauksessa oli, että brändinomistaja toimi aktiivisesti yhdennäköisyyden ja laadun vaalijana velvoittamalla yhteistyöpainot käyttämään tiettyä painotekniikkaa. Valittu EGP-tekniikka mahdollisti kustannustehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän painamisen ja sopi erinomaisesti uudelle visuaalisuudelle. Ellisonin kiinnostava esitys herätti kysymyksiä ja keskustelua muun muassa pakkauslanseeraamisen eroista Suomessa ja Yhdysvalloissa.

DIGITALISAATION JA PERSONOINNIN MERKITYS
Seuraavaksi vuorossa oli katsaus pakkauspainatuksen digitaalisiin mahdollisuuksiin. Eri pakkausmateriaalinäkökulmista aihetta lähestyivät Jussi Timo Takon Kotelotehtaalta, Jonas Skuthälla Westpakilta ja Jyri Weiste Adara Pakkaukselta. Yleisö sai kuulla, miten digipainaminen onnistuu offset-, jousto-, aaltopahvi ja kartonkipakkausmateriaaleilla. Kai Lankinen käsitteli omassa puheenvuorossaan digitaalisen EGP-flekson värivastaavuutta. 

Lounaan jälkeen vuorossa oli toinen paketti tiiviitä tietoiskuja, joissa kuultiin muun muassa Scott Ellisonin puheenvuoro Amazonin automatisoidusta 3D-mallinnuksesta ja Toni Marttilan (Arilyn) esitys lisätyn todellisuuden (AR) mahdollisuuksista pakkauksille. Samuli Manninen (Magic Add Oy) kertoi Internet of Packaging -tiedonhallintaratkaisusta. Esiin nousi internetin ja verkkokauppamyynnin yhä nouseva suosio niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin, mikä tulee korostamaan entisestään yrityksen ja kuluttajan välisen dialogin merkitystä. Uusien digitaalisten tekniikoiden ja palveluntarjoajien myötä pakkaukselle voidaan tuottaa lisäarvoa ja huomioida samalla kuluttajien muuttuvat tarpeet. Kai Lankinen esitteli toisessa puheenvuorossaan EGP:tä ympäristöystävällisempänä pakkauspainatusmenetelmänä, mikä herätti hyvää keskustelua ympäristöystävällisyyden käyttämisestä markkinoinnin tukena. 

Päivän toisena pääpuhuja oli HP-Indigon markkinointijohtaja Irene Quah (HP-Indigo, NL). Quah esitteli mielenkiintoisten case-esimerkkien kautta, mitä mahdollisuuksia personointi ja digipainaminen voivat avata osana kampanjointia. Uusien tekniikoiden myötä tekstin lisäksi myös pakkausten kuvamaailma on mahdollista personoida.

Marvaco InSight –tapahtumat ovat nykyisille ja tuleville yhteistyökumppaneillemme suunnattuja katsauksia pakkausalan ytimeen. Tapahtuma järjestettiin nyt jo viidennen kerran.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?
Lisätietoja tapahtumasta antaa  Mirva Koskinen.

Avainsanat: Packaging, Printing, Expanded Gamut, Extended Gamut, Brand Packaging, EGP, Flexo, Marketing, Augmented Reality, Internet of Packaging, Flexo, McoInSight, CMYKOGV
Tagit: #HiQ_EGP #Flexo #Packaging #EGP  #AR #IoP #MCOInSight
takaisin uutisiin